Valmistettu Suomessa. Ylpeydellä.

Temal on suomalainen perheyritys ja valmistaja, jonka juuret ulottuvat vuoteen 1920 asti. Valmistamme kahdella tehtaallamme Järvenpäässä ja Nakkilassa 5 cm välein räätälöityjä kalusteita kylpyhuoneisiin, kodinhoitohuoneisiin ja keittiöihin. Toimintamme on eettisesti kestävää, rehtiä ja se täyttää ympäristö- ja turvallisuusvaatimukset.

Sertifikaatit ja hyväksynnät

Meillä on Avainlippu, Design from Finland -merkki ja valmistamme tuotteita myös Joutsenmerkittyyn rakentamiseen hyväksytyistä materiaaleista, jolloin ne täyttävät ympäristömerkin vaatimukset. CE-merkintä löytyy kaikista tuotteistamme, joiden direktiivit sitä vaativat. Rakennusmateriaalien päästöluokituksemme on pääsääntöisesti M1 ja emalillamme on Cradle to cradle -sertifikaatin pronssitaso. Meillä on käytössämme sertifioitu ISO 9001 -laadunhallintajärjestelmä. Lisäksi kaikki valmistamamme peilikaapit, ledilipalliset peilit ja valaisimet ovat FI -sertifioituja sekä CE -hyväksyttyjä ja ne täyttävät suojausluokka IP44:n vaatimukset. Lue lisää Temalin sertifikaateista ja hyväksynnistä.

Avainlippu

Avainlippu-merkki kertoo, että tuote on valmistettu tai palvelu on tuotettu Suomessa ja se on suomalainen työllistäjä. Avainlippu-merkki on tunnetuin  laatumerkkimme ja luotettava tae kotimaisesta laadusta. Käyttöoikeus voidaan myöntää Suomessa valmistetuille tuotteille ja tuoteryhmille, joiden kotimaisuusaste on vähintään 50 % omakustannusarvosta. Avainlipun käyttöikeus on uusittava kolmen vuoden välein. Merkin myöntää Suomalaisen työn liitto.

Temalilla on Avainlippu ja kotimaisuusasteemme on korkeimmillaan jopa 96 %. Keväällä 2019 tehdyn koko maan kattavan jälleenmyyjäkyselyn perusteella 95,9 % antoi arvosanan 4 tai 5/5 Temalin kotimaisen valmistuksen merkitykselle. Me olemme kotimainen valmistaja ja ylpeä suomalainen työnantaja.

Design from Finland

Design from Finland-merkki tarkoittaa nimensä mukaisesti suomalaista muotoilua ja tuotekehitystä. Merkki kertoo, että tuote tai palvelu on Suomessa suunniteltu sekä osoittaa vahvan kotimaisen muotoiluosaamisen, tuotekehityksen ja tutkimuksen alkuperän. Design from Finland -alkuperämerkin käyttöoikeus tulee uusia kolmen vuoden välein. Merkin myöntää Suomalaisen Työn Liitto.

Kotimaisuus on meille Temalilla tärkeä arvo. Kylpyhuone-, kodinhoitohuone- ja keittiökalusteillamme on ollut Design from Finland -merkki ihan alusta asti eli merkin lanseerauksesta vuonna 2011 alkaen. Haluamme suomalaisen valmistuksen rinnalla korostaa myös muotoilun, tutkimuksen ja tuotekehityksen kotimaisuutta. Valmistajana teemme jatkuvasti läheistä yhteistyötä Suomalaisen Työn Liiton kanssa kotimaisen työn tulevaisuuden puolesta. 

Design from Finland- merkkiyritykset kertovat

Suomalaisen Työn Liiton yhteistyöprojektissa Design from Finland -merkkiä käyttävät yritykset Temal, Pentagon ja Reima kertovat, mitä suomalainen muotoilu ja Design from Finland -merkki heidän liiketoiminnalleen merkitsee. Katso video.

You are currently viewing a placeholder content from Default. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information

 ISO 9001 -sertifikaatti

Meillä on käytössämme myös maailmanlaajuisesti tunnettu ISO 9001 -sertifikaatin laadunhallintajärjestelmä. Se on osoitus pitkäjänteisestä sitoutumisesta ammattimaiseen ja johdonmukaiseen liiketoiminnan harjoittamiseen. Sertifioitu johtamisjärjestelmä tukee organisaation jatkuvaa kehittymistä ja auttaa yritystä vastaamaan asiakkaiden ja viranomaisten odotuksiin. Sertifikaatti on puolueeton todistus siitä, että järjestelmä täyttää standardin vaatimukset. Sertifikaatti uusitaan kolmen vuoden välein. Lisätietoa www.bureauveritas.fi.

Temalilla on ollut Bureau Veritas Certification antama ISO 9001 -sertifikaaatti vuodesta 2014. Käytännössä tehokas johtamisjärjestelmä merkitsee sitä, että laatumme on vahvaa, liiketoimintamme kestävää ja toimintamme järjestelmällistä. Asiakkaamme arvostavat meitä: vuoden 2019 koko maan kattavan jälleenmyyjätutkimuksen mukaan 97,3 % antoi Temalin laadulle arvosanan 4 tai 5/5 .

Joutsenmerkittyyn rakentamiseen hyväksytty tuote

Suomalainen Joutsenmerkki on osa pohjoismaista Nordic Swan Ecolabel –konseptia. Vastaavat ympäristömerkit löytyvät Ruotsista, Norjasta, Tanskasta ja Islannista. Joutsenmerkittyyn rakentamiseen hyväksytyn tuotteen valmistuksessa käytetyt materiaalit täyttävät Joutsenmerkin vaatimukset ja se hyväksytty käytettäväksi Joutsenmerkityissä rakennuksissa.  Joutsenmerkityyn rakentamiseen hyväksytyt tuotteet löytyvät rakennusmateriaalien toimittajille ja Joutsenmerkittyjen talojen rakentajille tarkoitetusta rakennustuotetietokannasta. Tuotteet ovat joko ympäristömerkittyjä (Joutsenmerkittyjä tai EU -ympäristömerkittyjä) tai ns. tarkastettuja, jolloin ne ovat läpäisseet Joutsenmerkin talokriteerien vaatimukset.  Joutsenmerkin myöntää Ympäristömerkintä Suomi Oy, jonka työtä ohjaa Ympäristöministeriö ja Työ- ja Elinkeinoministeriö.

Temalin tuotteita voidaan valmistaa Joutsenmerkittyyn rakentamiseen hyväksytyistä materiaaleista, jolloin ne täyttävät ympäristömerkin vaatimukset. Valmistamme myös jatkuvasti uusia vaihtoehtoja Joutsenmerkki kelpoisista materiaaleista ammattilaisasiakkaidemme toiveiden mukaisesti. Tuotteet ovat listattuna Joutsenmerkittyjen talojen rakennuttajille tarkoitetusta rakennustietokannassa. 

Suomen vahvimmat

Suomen Vahvimmat -sertifikaatti on merkki yrityksen positiivisista taloudellisista tunnusluvuista, luottokelpoisuudesta, taustatiedoista ja hyvästä maksukäyttäytymisestä. Suomen Vahvimmat -sertifikaatti kertoo asiakkaille, yhteistyökumppaneille, luotottajille ja muille sidosryhmille, että yhteistyö yrityksen kanssa on kestävällä pohjalla. Sertifikaatti perustuu Suomen Asiakastiedon Rating Alfa -luottoluokitukseen. Luokituksen myöntää Suomen Asiakastieto Oy.

Temal on vahva ja luotettava kumppani, jonka kanssa yhteistyö on vakaalla pohjalla vuosiksi eteenpäin. Jo sata vuotta kestäneen kokemuksemme ansiosta perustamme on vakaa ja kannattava. Teemme jatkuvasti töitä pysyäksemme yhtenä Suomen vahvimmista kumppaneista.

Cradle to cradle

Emalillamme on kansainvälinen Cradle to cradle™ -sertifikaatin pronssitaso, joka on tasoista toiseksi korkein. Sertifikaatti on kiertotalouteen ohjaava sertifiointiprosessi kuluttajatuotteille ja edelläkävijäyrityksille. Se vaatii jatkuvaa tuotekehitystyötä ja siinä tutkitaan mm. tuotteen materiaalien puhtautta, turvallisuutta ja uudelleen käyttettävyyttä, hiilijanlanjälkeä sekä sosiaalista oikeudenmukaisuutta.  Sertifikaatti  pitää uusia kahden vuoden välein. Lisätietoa c2ccertified.com.

Toisin kuin posliinialtaat, Temalin kotimaiset emalialtaat ovat kierrätettäviä, kevyitä ja kestäviä. Emalin pinta on antibakteerinen, homekasvua hylkivä ja sen kovuusaste on huippuluokkaa – ainoastaan timantit ovat kovempia. Suomalaisuus ja kotimaiset tehtaat ovat jo itsessään tae ekologisesta, reilusta ja sosiaalisesti oikeudenmukaisesta valmistuksesta.

M1-päästöluokitus

Rakennusmateriaalien M1-merkki on kansallinen, maksullinen ja vapaaehtoinen. Se kertoo vähäpäästöisyydestä ja edistää vähäpäästöisten tuotteiden kehittämistä ja käyttöä. M1-päästöluokitus sisältää vaatimukset tavanomaisissa työ- ja asuintiloissa käytettäville materiaaleille. Sisätilojen laadukkaat päästöluokitetut rakennusmateriaalit yhdessä hyvän suunnittelun ja valvotun rakentamisen kanssa takaavat hyvän sisäilmaston. Päästöluokitusmerkkiä haetaan Rakennustietosäätiöltä ja se pitää uusia kolmen vuoden välein.

Temalin kalusteet valmistetaan Suomessa omalla tehtaallamme. Valmistusprosessimme ja tuotteemme ovat jo lähtökohtaisesti EU-direktiviien mukaisia ja käyttämämme materiaalit täyttävät kotimaiset M1-päästövaatimukset. Olemme sitoutuneet käyttämään ensisijaisesti ympäristöystävällisiä tuotteita ja kehitämme toimintaamme yhä ympäristöystävällisemmäksi niin tuotannossa kuin arkisissa toimintatavoissammekin. 

CE-merkintä

CE-merkintä on valmistajan tai valtuutetun vakuutus siitä, että tuote täyttää sitä koskevien EU-direktiivien ja asetusten olennaiset vaatimukset.  Merkintä ei ole vapaaehtoinen, vaan sen on oltava tuotteissa, jos tuotetta koskeva direktiivi niin vaatii.
Lisätietoa Suomen Standardisoimisliitto ja Suomen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes).

CE-merkintä takaa siinä ilmoitettujen ominaisuuksien ja turvallisuusvaatimusten täyttymisen, mutta ei huomioi kaikkia kotimaisia laatuvaatimuksia. Temal on täydentänyt peilikaappien CE-merkintää FI -tuotesertifioinnilla, joka takaa että tuotteemme täyttävät turvallisesti Suomen viranomaisten määräykset.

FI-merkintä

FI-merkki myönnetään vain tarkat testit ja tarkastukset läpäisseille tuotteille. Merkin saaminen edellyttää testausta pätevässä testauslaboratoriossa. FI-sertifioitu tuote täyttää standardin tai viranomaismääräysten ja -ohjeiden vaatimukset tuotteelle. Merkin käyttöä valvotaan tuotannon laadunvalvonnan lisäksi markkinoilla oleville tuotteille pistokokein. Merkki vaatii vuosittaisia tuotannon auditointeja sekä tuotteen valmistusta testatun tuotteen kaltaisena. FI-merkki on rekisteröity tavaramerkki ja turvallista laatua osoittava sertifiointi-merkki. Lisätietoa mm. SGS Suomi

FI-tuotesertifiointi takaa että tuotteet täyttävät turvallisesti Suomen viranomaisten määräykset. FI-merkin merkitystä ei voi korostaa liikaa, se on kotimainen ja virallinen laatumerkkimme, joka ohjaa turvalliseen asumiseen ja elämiseen. 

IP-luokitusjärjestelmä

IP-luokitusjärjestelmä on Eroopassa käytössä oleva sähkölaitteiden ja laitekoteloiden järjestelmä tiiviyden määrittämiseksi. Suojausluokan vaatimuksien tarkoituksena on suojata laite vedeltä ja pölyltä sekä laitteen käyttäjä sähköiskun vaaralta. Suojausluokka kertoo suunnittelijalle, asentajalle ja loppukäyttäjälle, millaiseen kättöön ja ympäristöön laite soveltuu. Standardia sovelletaan mitoitusjännitteeltään enintään 72,5 kV. Luokituksen myöntää SGS Fimko.

Temalin kaikki peilikaapit ja ledilipat täyttävät suojausluokan IP44:n vaatimukset. Se tarkoittaa että tuote on laadukas ja turvallinen käyttää myös kylpyhuoneessa.