Temal SURFACE2017-03-06T23:15:24+00:00

TEMAL SURFACE – Emaljpaneler för väggbeklädnad och skyltar

Temal tillverkar och skräddarsyr emaljpaneler för fasad- och väggbeklädnad samt för skyltning i offentliga miljöer. Emaljpanelerna finns i ett stort antal standardkulörer men går att producera i fotorealistisk design.

Våra emaljpaneler är ett optimalt material för beklädnad av fasader och väggar i offentliga miljöer.
Förutom emaljens tåliga egenskaper är också emaljens ytskikt optimal för hantering av klotter.
Tack vare dessa egenskaper finns glasemalj på ett stort antal tunnelbanestationer runt om i världen. Andra områden där man använder glasemalj är kiosker, offentliga toaletter och övrigamiljöer där klotterrisk förekommer.

Emaljens egenskaper gör den också till ett ypperligt material för skyltning i offentliga miljöer. En av de mest trafikerade och hårdast belastade miljöerna är Londons tunnelbana. Här används emaljerade informationsskyltar för att hänvisa passagerarna rätt.

Man har valt att använda emaljerade informationsskyltar för att de går att designa hur man vill, att de är lätta att sätta upp, att de är extremt tåliga och lätta att hålla rent  från smuts och klotter. Helt enkelt ett idealiskt skyltmaterial i offentliga miljöer.

Läs gärna mer om emaljens alla egenskaper här.

Några av referenser inom emaljpaneler är Posthuset i Uppsala, Gångtunnel vid järnvägsstationen i Alingsås, Danderyds sjukhus tunnelbanestation, Lindöskolan i Norrköping.  Kontakta oss gärna för mer information.

Vad är emalj?

Emalj är en keramisk beläggning som bränns fast vid stålet i en temperatur på över 800 °C. Emaljens viktigaste komponent är kvarts. Genom att tillsätta nickel- och koboltoxider i grundemaljen sänks kvartsens smälttemperatur och emaljens vidhäftning till stålet säkras. Detta gör emaljen till en beläggning som har bättre mekaniska, fysikaliska, optiska och kemiska egenskaper än andra beläggningsmetoder för stål.

Flera fördelar med emalj!

Hållbart & reptåligt
Emaljens framgång bygger främst på dess hållbarhet, där stålets hårdhet kombineras med glasets kemiska hållbarhet. På Mohs skala kommer emaljens hårdhet genast efter diamanters. (Mohs skala: 1. Talk 2. Kalk 3. Plastbaserade material 4. Marmor 5. Järn 6. Stål 7. Glasemalj, glas 8. Diamanter).

Miljövänligt & lätt att rengöra
De komponenter som ingår i emaljen innehåller inga giftiga ämnen vilket gör produktionen miljövänlig. Emaljen är smutsavstötande och lätt att rengöra tack vare den porfria släta ytan. Dessa egenskaper gör glasemaljkassetter speciellt lämpade i klotterutsatt miljö. Graffiti eller klotter kan tas bort med trasa och miljövänligt rengöringsmedel om arbetet utförs inom kortare tidshorisont. I annat fall avlägsnas klotter med högtrycksspolning, dock utan användande av miljöfarliga vätskor.

Färgbeständigt
Med emalj erhålls en beklädnad som bibehåller sitt utseende i årtionden. Den ultravioletta strålningen påverkar ytterst långsamt den emaljerade ytan, eftersom de oorganiska färgoxiderna smälts in i massan redan vid bränningen. Ytan har också utmärkt hållbarhet gentemot luftföroreningar, korrosion och kemikalier.

Point to test...

Some content here

Panel usage

Temal panels can be used for example in…