Tietosuojaseloste

Meille on tärkeää, että tiedät, miten käsittelemme henkilötietojasi. Alla kerromme lisää henkilötietojesi käsittelystä. Huomaathan, että tämä tietosuojaseloste soveltuu ainoastaan Temalin rekisterinpitäjänä suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn.

1) Rekisterinpitäjän nimi

Temal Oy
Y-tunnus: 0960919-7
Osoite: Huoltamotie 3
29250 NAKKILA

2) Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa

Harri Huttunen
040 543 2354
sähköposti: harri.huttunen(a)temal.fi

3) Rekisterin nimi

Temal Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

4) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaiden tietoja voidaan käyttää asiakasuhteen hallintaan ja ylläpitämiseen sekä tuotteiden ja palveluiden toimittamisen mahdollistamiseen, markkinointitoimenpiteisiin, asiakkaan ja Temalin oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen (mm. tuotetakuuasiat) sekä henkilötietolain mukaisten henkilötietojen käsittelyyn kassatoimintojen yhteydessä (laskutusasiakkaat).

5) Rekisterin tietosisältö

Rekisterin tietosisältö koostuu seuraavista tiedoista. Riippuen asiakastapahtumasta osa tiedoista on pakollisia, osa vaihtoehtoisia.

• nimi
• yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
• yrityksen tiedot, jota henkilö edustaa (yrityksen nimi, y-tunnus)
• ostohistoria (tuotetiedot, hinta)

Muut asiakkaan antamat lisätiedot;

  • tilaus- ja toimitushistoria
  • valittu maksutapa
  • mahdollinen asiakaskommunikaatio tai reklamaatiot
  • suoramarkkinointiin liittyvät suostumukset ja kiellot
  • yritysasiakkaiden edustajien kohdalla yrityksen nimi ja y-tunnus

6) Säännönmukaiset tietolähteet

Saamme tämän tietosuojaselostaan mukaisesti käsiteltävät henkilötiedot asiakkailta itseltään tilauksen, ostotapahtuman, tarjouspyynnön tai uutiskirjeen rekisteröitymisen yhteydessä sekä sidosryhmien lähteistä. Lisäksi rekisteriin kerätään tietoja julkisista lähteistä, kuten yritysten yhteystiedoista verkkosivuilta ja osoiterekistereistä. Tekniset analytiikkatiedot tallentuvat vierailun yhteydessä automaattisesti.

7) Evästeet ja analytiikkatyökalut

Käytämme evästeitä parantaaksemme verkkosivujemme käytettävyyttä ja toimivuutta. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa päätelaitteelle. Evästeet eivät haittaa päälaitetta eivätkö ne voi sisältää haittaohjelmia tai viruksia. Lisätietoa löytyy Viestintäviraston sivuilta.
Käytämme myös Google Analytics -työkalua. Lisää tietoa Google Analyticsin tietosuojasta on saatavilla osoitteessa Google Analyticsin tietosuojaselosteesta

8) Tietojen käsittely, luovutus ja säilytysaika

Tietoja käsitellään EU:n ja ETA:n alueella sekä niiden ulkopuolella. EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella käytämme Privacy Shield -sertifioituja palveluntarjoajia kuten Microsoft ja Google, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan EU:n tietosuoja-asetusta.

Voimme ulkoistaa henkilötietojen käsittelyä alihankkijoille. Takaamme sopimusjärjestelyin, että tietoja käytetään tällöin vain kohdassa 4. mainittuihin Temal Oy:n määrittelemiin tarkoituksiin ja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Emme luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille muussa tarkoituksessa.

Tietoja säilytetään niin kauan kun asiakassuhteen voidaan katsoa olevan voimassa tai niin kauan kuin se on tarpeen tässä selosteessa kuvattujen rekisterin käyttötarkoituksien toteuttamiseksi. Lisäksi joitakin tietoja voimme säilyttää pidempään mm. lakisääteisten velvollisuuksien vuoksi.

9) Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot sijaitsevat sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisissa suojatuissa ympäristöissä.

10) Tarkastus- ja korjausoikeus

Rekisterissä olevilla henkilöllä on oikeus pyytää omat rekisteriin tallennetut tietonsa tarkastettavaksi ja vaatia niiden korjaamista. Tarkastus- ja korjauspyynnöt tehdään kirjallisena ja allekirjoitettuna kohdassa 1. mainittuun Temal Oy:n postiosoitteeseen. Pyynnön esittäjän tulee varautua tarvittaessa todistamaan henkilöllisyytensä tietosuojavastaavalle.

11) Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Mikäli olet antanut suostumuksesi suoramarkkinoinnin vastaanottamiseen esimerkiksi tilaamalla uutiskirjeen, voimme lähettää sinulle tiedotteita koskien tuotteitamme, tarjouksiamme tai tapahtumiamme.

Sinulla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä itseäsi koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä, muuta suoramarkkinointia tai markkina- ja mielipidetutkimuksia varten. Mikäli haluat kieltää tällaisen toiminnan, voit tehdä sen ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään sähköpostitse tai käyttämällä suoramarkkinointiviestien yhteydessä tarjottavaa tilauksen peruuttamismahdollisuutta.

12) Tietoturvallisuus.

Olemme toteuttaneet hallinnollisia ja teknisiä suojatoimenpiteitä keräämiemme ja käsittelemiemme henkilötietojen suojaamiseksi. Turvatoimemme on suunniteltu ylläpitämään asianmukainen taso tietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden varmistamiseksi.

Henkilötietoja voivat käsitellä ainoastaan ne henkilöt, joiden työtehtävien puolesta tämä on perusteltua. Henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä asianmukaisin käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

13) Valituksen tekeminen.

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos koet Temalin henkilötietojen käsittelyn olevan tietosuojalainsäädännön vastaista.

14) Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen.

Temal Oy pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta.

Viimeksi päivitetty: 1.4.2021