Temal – vastuullisen tulevaisuuden rakentaja

Tutustu, miten Temal integroi ESG-periaatteet (ympäristö, sosiaalinen vastuu, hyvä hallintotapa) kestävään liiketoimintaansa. Alla lyhyt yhteenveto ilmasto- ja ympäristövastuustamme sekä sosiaalisesta ja hallinnollisesta sitoutumisesta.

Ympäristöystävälliset käytännöt

Kehitämme ja toteutamme järjestelmällisesti ympäristöystävällisiä käytäntöjä, jotka ovat linjassa Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen tavoitteen kanssa, edistäen kestävää kehitystä ja vähentäen hiilijalanjälkeämme. EPD-ympäristöselosteen myötä läpinäkyvyytemme ja sitoutumisemme ympäristövastuuseen vahvistuu. Temalin kalusteet, kuten allaskalusteet ja Highlight Special-peilikaapit, ovat EPD-laskennan alla.

Kiertotalous ja kierrätys

Kehitämme tuotteita ja palveluita, jotka tukevat kiertotaloutta, edistäen tuotteiden pitkäikäisyyttä, korjattavuutta ja kierrätettävyyttä. Paras esimerkki tästä ovat emalialtaamme, jotka pitkän käyttöikänsä ansiosta ovat taloudellinen ja ekologinen sijoitus tulevaisuuteen. Elinkaarensa lopussa ne ovat 100 % kierrätettävissä. Luonnollisesti kierrätämme myös jätteitä ja jälleen käytämme mahdollisuuksien mukaan ylijäämämateriaaleja. Valmistusmateriaalit valitsemme niin, että ne edistävät kiertotaloutta ja vähentävät jätteen määrää.

Resurssien tehokas käyttö

Emme tuhlaa resursseja valmistamalla ylisuuria määriä tuotteita tai kertakäyttötuotteita, jotka nopeasti muuttuvat jätteeksi. Sen sijaan keskitymme asiakkaan tilauksen mukaan tuottamaan juuri sen määrän, mikä vastaa asiakkaan tarpeita. ISO 9001, Cradle to Cradle ja FI-merkinnät todistavat sitoutumisemme laatuun ja luotettavuuteen.

Sidosryhmien hyvinvointi

Edistämme aktiivisesti sidosryhmiemme, mukaan lukien työntekijöiden, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden, hyvinvointia, tukemalla terveellisiä ja turvallisia olosuhteita ja valmistamalla toiminnallisia ja kestäviä tuotteita. Yhdessä muiden kiinteistö- ja rakennusalalla toimivien kanssa pyrimme edistämään kestävää rakentamista ja elämäntapaa. Jäsenyytemme Green Building Council Finlandissa on sitoutumisemme vähähiiliseen rakentamiseen ja kiertotalouteen.

Turvalliset työolosuhteet

Varmistamme, että kaikilla sidosryhmillämme on turvalliset ja terveelliset työolosuhteet. Emme hyväksy lapsityövoiman käyttöä ja valitsemme hankinnoissamme sertifioituja kumppaneita.

Ympäristön suojelus

Emme saastuta ympäristöä emmekä ylikäytä luonnonvaroja. Toimintamme ei heikennä alueen asukkaiden elinolosuhteita tai elinkeinoja. Käytämme vain FSC®- tai PEFC-sertifioitua puuta, suosimme uusiutuvia ja kierrätettäviä materiaaleja ja varmistamme, että käyttämämme materiaalit ovat pääosin M1-luokiteltuja.

Avoimuus ja läpinäkyvyys

Raportoimme avoimesti ja läpinäkyvästi toimintamme ympäristö-, ihmisoikeus- ja yhteiskuntavaikutuksista. Sitoudumme jatkuvaan parantamiseen, kerromme avoimesti tavoitteistamme, edistymisestämme ja mahdollisista haasteista, välttäen viherpesua ja valkopesua.

Tuotteen nimi ja
ohjaus verkkokauppaan

Tuotteen nimi ja
ohjaus verkkokauppaan

Yli 2000 M1-hyväksyttyä kalustetta

Yli 2000 M1-hyväksyttyä kylpyhuonekalustetta kertoo sitoutumisestamme ympäristön ja asiakkaidemme hyvinvointiin, varmistaen, että jokainen tuote täyttää korkeimmatkin vaatimukset – #VastuullinenTemal.